Viktig information inför seriestarten

Så är det då äntligen dags för seriepremiär även i våra lokala distriktsserier, Något vi alla har längtat efter och sett fram emot. Årets säsong kommer som ni alla vet att avgöras som enkelserie men i övrigt gäller våra tävlings- och representations-bestämmelser i enlighet med ordinarie regelverk.

Vi vill med denna information först och främst önska er lycka till med årets seriespel men även påminna er och informera er om de råd riktlinjer och rekommendationer som gäller med anledning av pågående pandemi/Covid-19.

Det är mycket information att ta del av men vi rekommenderar er starkt att läsa igenom allt och att vidarebefordra information till alla berörda i din förening.

Genomförande av match

Viktigt att:

  • den som är sjuk, även med milda symtom, ej deltager alls, utan stannar hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet innan deltagande.
  • det finns goda möjligheter att tvätta händerna
  • trängsel mellan människor undviks

Vid resor till och från match ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resande följas. Endast symtomfria personer skall resa. Förening bör i första hand välja resealternativ som egen bil eller abonnerad buss. Undvik att resa med kollektivtrafik.

Ombyte och dusch kan ske hemma i de fall det är möjligt och lämpligt, t.ex. vid kortare resor. Om dusch och ombyte sker på plats är det viktigt att trängsel undviks.

Handhälsning och kramar, vid t.es målfirande bör undvikas för att motverka smittspridning.

När det gäller tävlingar på seniorsidan måste bedömningen av om det finns tillräckliga skäl för matchflytt göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, med beaktande av myndigheternas rekommendationer och möjligheten att genomföra den planerade tävlingen med bibehållen sportslig integritet. Här följer Skånes Fotbollförbund SvFF:s Tävlingskommittés principer och praxis för förbundstävlingarna, se länk nedan vid punkten Matchändringar

Publik

Förbudet mot folksamlingar på över 50 personer kvarstår. Därför rekommenderar Skånes Fotbollförbund starkt att alla föreningar uppmanar supportrar och familjer till spelare och ledare att INTE närvara som publik till matcherna som spelas. Publikfria matcher gäller i distriktet.

Ovan gäller alla förutom personer som är direkt nödvändiga för att genomföra arrangemanget eller matchen. Det gäller på alla nivåer såväl barn- och ungdom- som seniormatcher.

Kioskförsäljning

Följer föreningen förbundets starka rekommendation att genomföra matcher och arrangemang utan publik finns det inget behov av någon kioskverksamhet. Om föreningen trots allt önskar tillhanda kioskförsäljning för de få personer som tillåts deltaga på matchen så skall Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer följas

  • Tillhandahåll handsprit vid försäljningsstället
  • Gör avståndsmarkeringar med 1,5-2,0 meter vid köstället
  • Sälj enbart förpackade produkter
  • Endast symtomfria personer i kiosken

Matchändringar

Svenska Fotbollförbundet har gett ut riktlinjer för hantering av matchändringar 2020 med anledning av Covid-19. Då vi nu startar upp seriespelet i enlighet med ordinarie tävlings- och representationsbestämmelser vill vi poängtera att det inte längre är "frivilliga matcher".

Skånes Fotbollförbund har inte tagit fram några lokala riktlinjer för distriktsserier vad gäller hantering av matcher som kanske en del föreningar vill flytta p.g.a. Covid-19 eller rädsla för smittspridning. Skånes FF har valt att följa Svenska Fotbollförbundets tävlingskommittés skrivning, vilken kommer att vara vägledande för våra distriktsserier,

Streaming av matcher

För de föreningar som önskar streama/sända matcher rekommenderar vi att i första hand göra detta via appen Min Fotboll som tillhandahålls av SvFF och finns all "ladda ner" på Appstore och Google Play.

Från augusti kan er förening få intäkter genom att sända matcher via Min Fotboll. Läs mer HÄR.

En annan möjlighet är att kontakta vår samarbetspartner Spiideo som tillhandahåller utrustning och programvara för att sända matcher digitalt. Ni når dem på www.spiideo.com

Rättigheten att sända matcher ägs av Skånes Fotbollförbund. Önskar någon förening sända matcher från andra plattformar än Min Fotboll och Spiideo så krävs det tillstånd. Ansökan om att sända matcher skall då göras via mail till peter.ekvall@skaneboll.se

Fairplay – Nolltolerans 2,0

Under parollen "Schysst match Skåne – Nolltolerans 2,0" tog vi tillsammans med samtliga föreningar ett krafttag kring arbetet för att undvika våld och dåligt beteende i samband med fotbollsmatcher i Skåne. När vi nu börjar seriespelet för 2020 så vill vi påminna er om detta arbete och att ni alla följer de åtgärder som vi kom överens om tidigare i våras. Enda avsteget från Nolltolerans 2,0 är att vi undviker handskakningar.

Min Fotboll – Gröna kortet

Så här inför seriepremiärerna vill vi även gärna påminna om appen Min Fotboll och Grönt Kort

  • Ladda ner Min Fotboll och följ matcherna utan att vara på plats på arenan. Uppmana ledare och tränare i din föreningen att använda appen för att sprida information om lagen och dess matcher.
  • Grönt Kort är en satsning för att uppmuntra fair play i barn- och ungdomsfotbollen. Grönt Kort kan delas ut efter alla seriematcher i åldrarna 8-14 år. Mer information om Grönt Kort finner ni HÄR.

Digitala domarkvitton

Från och med att årets tävlingssäsong nu börjar den 31 juli så introducerar vi digitalt utbetalningssystem för Domararvoden. Det digitala systemet gäller för samtliga tävlingskategorier som domartillsätts av Skånes Fotbollförbund. Alltså inte matcher som döms av föreningens barn- och ungdomsdomare.