Ny tävlingsorganisation på Skånes Fotbollförbund

Från och med 1 november har förbundet en delvis ny organisation vad gäller tävlingsfrågor och tävlingsärenden.

Micke Dahl tillträder som tävlingsansvarig med ansvar för tävlingsverksamheten.

Mats Hansson kommer framöver tillhöra vår utvecklingsavdelning och ansvara för tävlingsutvecklingsfrågor såsom bl.a. tävlings- och representationsbestämmelser och disciplinärenden.

Anette Hansson övergår till en administrativ tjänst inom förbundet.

TÄVLINGSAVDELNINGEN

Tävlingsansvarig (även Fogis & IT-frågor)
Micke Dahl 040-590203  micke.dahl@skaneboll.se

Tävlingsadministratörer
Tomas Olsson 040-590213  tomas.olsson@skaneboll.se
Melker Servin 040-590225  melker.servin@skaneboll.se
(vikarie för Andreas Törnqvist t.o.m. 1/10 2021)

UTVECKLINGSAVDELNINGEN

Tävlingsutvecklingsfrågor
Mats Hansson 040-590224  mats.hansson@skaneboll.se

.