Dags att anmäla lag till SM F17!

Nedan finner ni inbjudan, sammanfattad information och möjlighet att göra anmälan till SM F17 säsongen 2021.

Inbjudan till SM F17

Fri anmälan råder fortsatt till tävlingen och utifrån de anmälningar som kommer in, skapas geografiskt indelade serier som sedan följs av ett slutspel.

Det finns ingen fastställd årsplan ännu, då SvFF behöver avvakta tills samtliga samlingar för flicklandslagen är fastställda.

Preliminärt kommer årsplanen att se ut ungefär som 2020, dvs. seriespel april – september och slutspel i oktober.

SvFF kommer att uppdatera hemsidan löpande med vilka lag som anmält sig till F17 2021: https://www.svenskfotboll.se/serier-cuper/ungdom/smf17/

Här följer en sammanfattning av föreskrifterna (fastställda av SvFF:s Tävlingsutvecklingskommitté den 11 november 2020):

Observera tillägget gällande åldersreglering. Dessa förändringar är främst beslutade utifrån dialog med samtliga distrikt under hösten.

  • Fri anmälan råder till tävlingen.
  • Kombinerade lag som består av maximalt två föreningar har rätt att delta i tävlingen. I dessa fall anmäls lagen i ett kombinerat lagnamn, vilket ska godkännas av SvFF.
  • Åldersreglering: I F17 gäller att endast spelare som under innevarande kalenderår fyllt minst 15 år (födda 2006) och högst 17 år (födda 2004) får delta. Till varje match måste deltagande lags spelarförteckning bestå av minst 50 % spelare som under innevarande kalenderår fyllt minst 16 år (födda 2005) och 17 år.
  • Föreningar får till säsongen 2021 endast anmäla ett lag per förening.
  • Nya tillägg gällande förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
  • Överåriga spelare (maximalt tre varav två får delta som utespelare) tillåts även 2021.

Föreskrifterna i sin helhet

Vänligen läs igenom dessa noggrant innan anmälan.

Anmälan till SM för flickor 17 år görs via följande länk: https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/nav/anmalan-sm-f17/

Sista datum för anmälan är 15 januari 2021.