Slutgiltigt förslag till serieindelningen DA3-4 och HA4-6, 2021

Skåne FF:s disciplinnämnd (DpN) har vid sammanträde 2020-11-18 behandlat inkomna remissvar och önskemål från distriktets föreningar. DpN har i en samlad bedömning av alla inkomna föreningsyttranden fastställt ett slutgiltigt förslag till serieindelningen av 2021-års distriktsserier i Skåne.

Det slutgiltiga förslaget med överskådliga kartor finns här.
Notera särskilt att på ovan länk redovisas också alla inkomna önskemål, remissvar och de "motförslag" som varit till grund för DpN´s beslut.

Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt med av- och efteranmälan samt följdverkan av dessa ända fram till Skånes FF´s styrelsemöte onsdagen den 25/11. Eventuella förändringar från dags dato till den 25 november kommer även att meddelas berörda föreningar via e-post.

Med anledning av rådande Coronapandemi samt den alltmer ökade smittspridningen i Skåne så beslutade Skånes Fotbollförbundsstyrelse den 22 oktober att ställa in delar av, och skjuta fram delar av årets representantskap som var planerat att genomföras den 25 november i Malmö. Det innebär att det slutliga förslaget ej kommer att fastställas på representantskapet utan Skånes Fotbollförbunds styrelse kommer att fastställa serieindelningen vid ett extra styrelsemöte den 25 november. Definitiv seriesammansättning som publiceras på http://www.skaneboll.se/indelning-senior den 25/11 senast 22.00.

Eventuella synpunkter på det slutgiltiga förslaget kan lämnas till Skånes Fotbollförbunds styrelse. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen samt underskriven av firmatecknaren.
Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin. Synpunkter skickas inskannade med underskrift till peter.ekvall@skaneboll.se eller per post till Skånes FF att: Peter Ekvall, Husie Kyrkovägg 88, 212 38 Malmö senast den 24 november 20.00.

Gällande serieindelningen för damer division 2 kommer ett första förslag att skickas ut till deltagande föreningar på remiss, senast måndag 23/11.

Med vänlig hälsning
Micke Dahl
Tävlingsansvarig