Nya Coronariktlinjer efter förtydligande från Folkhälsomyndigheten

Den 18 december rekommenderade regeringen och FHM att all statlig, regional och kommunal verksamhet som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned. Under tisdagen förtydligade FHM rekommendationerna där de poängterar att motion är viktigt för folkhälsan samt att träning är en prioriterad aktivitet även under den pågående pandemin. Träningsaktiviteter kan enligt myndigheten ske utomhus så länge anläggningarna hålls öppna på ett smittskyddssäkert sätt för både personal och besökare och givet att FHM:s föreskrifter och allmänna råd också efterföljs.

Bedömningen om utomhusanläggningar, exempelvis en fotbollsplan, anses kunna hållas öppen görs av varje kommun. Det betyder att det är viktigt att alla håller sig uppdaterade om vad som gäller i berörd kommun. Yrkesidrott omfattas inte av de nya restriktionerna. SvFF har uppdaterat våra Coronariktlinjer i enlighet med FHM:s besked, där det också framgår vad som avses med yrkesidrott inom svensk fotboll.

I Skåne gäller dessutom fortfarande de anpassade riktlinjerna från Region Skåne som publicerades den 15/12. Se nedan:
Spelare som är 16 år eller äldre(2004 och tidigare) får högst vara åtta personer i gruppen vid träning. Det innebär att om träningsgruppen är större (troligtvis), måste den delas in i mindre grupper med högst åtta personer i varje. Detta gäller oavsett om träningen sker inom- eller utomhus.

Det är fortsatt inte tillåtet att spela några matcher.

Spelare yngre än 16 år(2005 och senare) får inte delta i tävlingar och matcher (inkl träningsmatcher) där de möter andra lag eller andra träningsgrupper i egna föreningen eller från andra föreningar.

I övrigt så gäller tidigare riktlinjer från SvFF som finns HÄR.