Ungdomsdomare 9 mot 9 / 11 mot 11

Samtliga utbildningar kommer att genomföras DIGITALT.

OBS! Det är obligatoriskt att man går en utbildning varje år för att få döma matcher.

Vi har kurser för både helt nya domare och domare som har gått kurser tidigare år. Ni meddelar vid anmälan i vilken typ av kurs domaren ska delta. Max 50 st. deltagare per kurstillfälle.

Ni anmäler era deltagare via Fogis under fliken Utbildningar, där ni väljer Domare och sedan rätt zon och tillfälle. OBS! Deltagarnas mejladresser måste finnas med eftersom deltagarna ca. 2-3 dagar innan kursen kommer att få ett mejl med länk till utbildningen.

Kostnad för instruktören fördelas mellan dem deltagande föreningarna och debiteras i efterhand för varje kurstillfälle.

Avser ni att anmäla fler än 30 st. deltagare kontakta då domaravdelningen så hjälper vi er arrangera en separat kurs för er förening.

Om ni arrangerar en utbildning i egen regi tillkommer instruktörsarvode på 700 kronor.

Kostnad för utbildningarna:

Barndomare: 220 kronor per deltagare.

Ungdomsdomare: 500 kronor per deltagare.

I kursavgiften ingår en regelhäfte/regelbok samt en T-shirt.

Utbildningarna kan vara både centrala och i föreningens egen regi. Om förening arrangerar en utbildning i egen regi tillkommer instruktörsarvode på 700 kronor plus resa.

Det finns möjlighet att söka verksamhetsstöd för barn- och ungdomsdomare. Mer information och ansökningsblankett finns nedan. Vid frågor kontakta Peter Ekvall, peter.ekvall@skaneboll.se. Sista datum för att söka bidag är den 30 april 2021

Hur du ansöker om verksamhetsstöd för intern barn- och ungdomsdomarutbildning

Ansökningsblankett

Spelregler Barn- och ungdomsfotboll

  • Ungdomsdomare