Obl. Utbildningsdagar (Spelfria dagar)

Spelfria dagar 2021

Obligatorisk fortbildning för distriktets domare (klassificeringsgrundande)

Meddelas senare