E-sport

Ett stort antal av våra fotbollsspelare rör sig inte bara på de fysiska fotbollsplanerna, utan är även aktiva på de stora arenorna i e-sportens FIFA. Nu är det dags för oss att följa med i utvecklingen och delta med våra befintliga, men också potentiella, spelare även i den virtuella världen.

Som ett första steg i Skånes Fotbollsförbunds e-sportssatsning kommer vi i november arrangera en cup "eSkånebollen", för att sedan eventuellt hösten 2022 starta upp ett seriespel. Den generella FIFA-säsongen är från oktober-mars, vilket passar bra inför ett framtida e-sports seriespel, som då inte krockar med den traditionella fotbollssäsongen.

Vad kan e-sporten betyda för er som förening?
Förutom att hänga med i utvecklingen och dela det många av era befintliga spelare intresserar sig för, kan e-sporten bli en ny sektion i föreningen dit nya medlemmar kan rekryteras. Ett medlemskap i föreningen, och närheten till de fysiska fotbollsplanerna, kan innebära att man även börjar spela fotboll och/eller att man engagerar sig inom föreningen på annat sätt, som t ex ledare eller domare. Fotbollsintresset finns ju redan genom FIFA-spelandet.

För er som förening kan satsning på e-sport även ses som en form av föreningsutveckling, där klubbhus och andra mötesplatser för spelarna kan nyttjas ytterligare genom att även användas för e-sport, och därigenom förbättra gemenskap och föreningsandra utanför plan. FIFA kan spelas i alla åldrar och över ålders- och laggränserna, och fungerar därför bra som föreningsaktivitet, vilket är positivt för att stärka föreningskänslan.

FIFA kan också vara ett kul komplement och hjälpmedel för ökad spelförståelse hos spelarna inom fotbollen.

Men hur går e-sport ihop med vårt tankesätt kring hälsa och rörelse, att spela FIFA är ju något man utför stillasittande?
Det är kanske just därför det är så viktigt att vi på Skånes Fotbollförbund och ni fotbollsföreningar tar e-sporten under sina vingar. Genom att organisera och vara en del av e-sporten har vi chans att påverka och verka för en bättre hälsa, och bidra med det vi är bäst på – fysisk aktivitet. Om FIFA är en del av verksamheten kan upplägget styras, och FIFA-spelandet kan kombineras med olika former av pulshöjande och hälsofrämjande aktiviteter. Med e-sport som en ny sektion inom föreningen tillkommer inte bara fler medlemmar, fler kommer också att dela vårt tankesätt kring hälsa och rörelse.

Läs mer om vår FIFA-cup eSkånebollen