Idrottsmedel 2021

Klicka HÄR för att komma till Skånes FF:s utbildningspaket (ex Tränarutbildning C, Tränarinspiration och Spelarutbildningsplan Skåne)

PROJEKTSTÖD 2021

Prioriterade områden i årets Idrottmedel är:

Projektstöd - Ungdomar

  • Få fler ungdomar (13–20 år) att stanna kvar i den organiserade idrotten

Inriktning: Att föreningen har en struktur och kultur som får målgruppen att
stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projektstöd - Utbildning

  • Utbilda barn- och ungdomsledare

Inriktning: Att barn- och ungdomsidrotten ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Ansökan
Förutsättningar för att beviljas medel från Projektstöd - Idrottsmedel är att föreningen redovisat tidigare Idrottsmedel enligt instruktioner, samt att samtliga övriga betalningsskyldigheter till förbundet är fullgjorda. Ansökan görs senast 1 månad efter genomfört projekt (se information på varje särskilt projekt). Ansökningar som inkommer mer än en månad efter genomfört projekt, behandlas ej!

Besked
Ansökan sker fortlöpande under 2021

Utbetalning
Sker efter genomfört projektet och korrekt redovisad återrapporterat till projektstödet på IdrottOnline (undantag finns i vissa utbildningspaket, se information på varje särskilt projekt).

Upplysningar: Projektstöd/utbildningspaket SkFF – kontakta tvarko.matanovic@skaneboll.se

Teknisk support: Vänligen kontakta IdrottOnline

Support Projektstöd allmänt: vänligen kontakta RF-Sisu Skåne:kundtjanst.skane@rfsisu.se

Ansök om Idrottslyft såhär:

Ni skickar in era ansökningar via IdrottOnline. Gå in på manualen och läs HÄR. För varje projekt finns en länk (längst ner på denna sidan). På denna länk hittar ni information specifikt för detta projekt. Här hittar ni också vad ni ska fylla i om det är speciella uppgifter vi frågar efter.