Årsmöte 2020

Inför Skånes Fotbollförbunds årsmöte den 7 mars har den sedan tidigare distribuerade dagordningen justerats.Vid årsmötet skall det i år även fattas beslut om reviderade stadgar för förbundet. Ni hittar de reviderade stadgarna samt den justerade dagordningen nedan.

Dagordning årsmöte 2020 ver 20200302

Skånes Fotbollförbunds stadgar (reviderade vid årsmötet 7/3-20)ver 20200302

Inbjudan + anmälningsinformation Årsmötet 2020