Representantskap 25 november inställt/framflyttat

Med anledning av rådande Coronapandemi och den alltmer ökade smittspridningen i Skåne så beslutade Skånes Fotbollförbunds styrelse den 22 oktober att ställa in delar av, och skjuta fram delar av årets representantskap som var planerat att genomföras den 25 november i Malmö.

Serieindelning distriktsserier A-lag 2021

Liksom tidigare år kommer förslag på serieindelning att skickas ut enligt tidigare fastställd tidplan och rutin. Dock kommer det slutliga förslaget ej att fastställas på representantskapet utan Skånes Fotbollförbunds styrelse kommer att fastställa serieindelningen vid ett extra styrelsemöte den 25 november. Vi har full förståelse för att detta inte är helt optimalt men hoppas ända att samtliga berörda har förståelse för att vi i år måste hantera serieindelningen på detta sätt.

Nedan följer aktuell tidplan.

Övriga representantskapsärenden

Övriga ärenden såsom Tävlings- och representationsbestämmelser samt inkomna motioner kommer att behandlas i samband med Skånes Fotbollförbunds årsmöte mars 2021.

Tidplan serieindelning 2021 (reviderad 2020-10-22)

4 november:
Skåne FF:s DpN sammanträder och fastställer ett förslag 1

5 november:
Skånes FF publicerar förslag 1 HÄR.

13 november:
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på DpN:s förslag till seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen samt underskriven av firmatecknaren.
Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.
Synpunkter skickas till Skånes FF att: Micke Dahl, Husie Kyrkoväg 88, 212 38 Malmö eller micke.dahl@skaneboll.se

18 november:
DpN reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser ett slutgiltigt förslag

19 november:
Slutgiltigt förslag publiceras HÄR och information skickas i distriktsmail.

Eventuella synpunkter på det slutgiltiga förslaget kan lämnas till Skånes Fotbollförbunds styrelse. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen samt underskriven av firmatecknaren.
Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.

Synpunkter skickas inscannade med underskrift till peter.ekvall@skaneboll.se eller per post till Skånes FF, Husie Kyrkovägg 88, 212 38 Malmö senast den 24 november 20.00.

25 november:
Skånes Fotbollförbunds styrelse fastställer vid ett extra styrelsemöte en definitiv seriesammansättning som publiceras senast 22.00 HÄR.

Frågor i ovanstående ärende besvaras av Skåne FF:s tävlingsavdelning, 040-59 02 00

DAMER DIV 2 (Beslutas av Götalandsgruppen)