Rörliga bilder och sociala medier

På förekommen anledning (2020-02-01).

Visning av rörliga bilder gällande fotbollsmatcher.

Samtliga sändningsrättigheter av rörliga bilder gällande fotbollsmatcher arrangerade av Svenska FF eller Skånes FF ägs av Svenska FF. Gällande alla matcher administrerade av Svenska FF (herrar div 3 och uppåt samt damer div 1 och uppåt, Svenska cupen etc.) lämnas tillstånd efter skriftlig ansökan av Svenska FF, i övriga serier/tävlingar kan tillstånd, likaledes efter skriftlig ansökan, lämnas av Skånes FF. Kontakta Peter Ekvall, VD Skånes Fotbollförbund.

Utan tillstånd är det alltså INTE tillåtet i något forum, (vilket inkluderar samtliga former av social media) att sända rörliga bilder.

Missfirmelse via sociala medier.

Skånes FF vill på detta sätt klargöra sitt ställningstagande gällande missfirmelse av matchfunktionärer, samt andra i fotbollsmatcher inblandade personer.

Skånes FF tar på det bestämdaste avstånd från denna typ av inlägg i samband med (före, under eller efter match), och uppmanar på det bestämdaste att så inte sker.

Upplysningsvis informerar vi i sammanhanget om, att sådant beteende i vissa fall kan komma att bestraffas enligt gällande tävlingsbestämmelser.

Föreningar som vi ansöka om att publicera en match ska kontakta Peter Ekvall. VD på 040-590213 alt. peter.ekvall@skaneboll.se