Serieindelningsförslag damer div 2 Götaland

Här kommer ett förslag från Götalandsgruppen (tävling) avseende serieindelning damer div 2 Götaland 2021. LÄS MER

Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.
Synpunkter skickas till Skånes FF att: Micke Dahl, Husie Kyrkoväg 88, 212 38 Malmö eller micke.dahl@skaneboll.se

Förslaget finns HÄR.