Årsplanering

REVIDERAD ÅRSPLANERING
(DENNA GÄLLER) (Uppdaterad 2021-03-15)

Uppdaterad tidplan för DM med anledning av pandemin
(uppdaterad 20201-03-24)

Definitiv årsplanering Tävlingsversksamheten
(uppdaterad 2021-01-08) (Ursprungsplanen med kom-i-håg-datum)