Registrering av spelare, spelarförsäkring och övergångar

Den 8 maj 2006 tog Svenska Fotbollförbundet över den licens-administration som tidigare legat hos Folksam. Detta med hjälp av FOGIS. Ett verktyg helt anpassat för fotbollsrörelsen.

Som förening kan du nu administrera dina spelarregistreringar via FOGIS istället för pappersvägen. Detta innebär en snabbare, enklare och säkrare service. Dessutom har du som förening alltid tillgång till uppdaterad information om licensläget för dina egna spelare.

Rutiner för spelarregistret

Ungdomsregistrering:
Samtliga barn och ungdomsspelare i Skåne upp till och med 14 år ska ungdomsregistreras av föreningen i FOGIS. (Elektroniska domarrapporter används i samtliga tävlingskategorier i Skåne.)
För alla spelare yngre än licensålder (15år) gäller oförändrade övergångsbestämmelser, d.v.s rätt att byta förening inför ny spel-termin utan särskilt övergångsförfarande.

Speltemin: Perioder omfattande den 1 mars-30 juni, den 1 juli-31 oktober samt 1 november-28 februari (Jfr Futsal)

Föreningen ska, innan ungdomsregistreringen sker, inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg (klicka här) att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget som gäller t.o.m det år spelaren fyller 14 år, ska förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.
Registreringen görs i FOGIS och manual finns här.

Obs! Om spelaren lämnar föreningen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå ny förening kan ungdomsregistrera spelaren. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.

Nyregistrering från 15 år

Föreningen ska, innan förstagångsregistrering sker, inhämta spelarens och, om spelaren är under 18 år, dennes vårdnadshavares intyg (klicka här) att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelar-registret. Intyget förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.
Registreringen görs i FOGIS och manual finns här.

Blanketter för övergångsanmälan kan beställas och köpas via Skånes Fotbollförbund. Kontakta i detta ärende vår reception på telefon 040-590200 eller sätt in pengar på vårt bankgiro (517-7423).Glöm inte ange vad beställningen avser, vilken förening och vart blanketterna ska skickas.